Boek: Veldwerk in de 2e fase

Een uitgebreide handleiding voor het opzetten van veldonderzoek biologie en aardrijkskunde met de nodige fysische en chemische metingen; beschrijving van de meeste veldwerktechnieken, aanwijzingen voor het maken van een onderzoeksverslag en het geven van presentaties; een belangrijk handboek voor HBO, bovenbouw VO en MBO.

Bestellen kan hier

Prijs: €20,-

Ecologische zoekkaarten

Onze ecologische zoekkaarten geven niet alleen duidelijke beelden van de meest voorkomende organismen, maar geven ook aan in welk type omgeving zij zich bij voorkeur bevinden. Op de achterzijde van de zoekkaarten staat een uitgebreide omschrijving van de groepen waartoe de organismen systematisch behoren.

O.a. Vliegende insecten, bodemdieren, waterdieren, dijken & rotskusten, zeedieren,  zeeschelpen en vogels.

Bestellen kan hier

Prijs: €2,-