Bestuur

Het bestuur van de Stichting Veldstudie wordt gevormd door:

Nico van Lith – voorzitter
operationeel directeur bij Veolia

Menno Vinke – penningmeester
notaris

Art Alblas – adjunct
vakdidacticus

namens het bestuur gevolmachtigde
Geert van Griethuysen   
bioloog/docent 0620056977