Bestuur

Het bestuur van de Stichting Veldstudie wordt gevormd door:

Wouter van der Heij – voorzitter

Freek van Maarle – penningmeester

Bram Thielen – secretaris

namens het bestuur gevolmachtigde
Torsten Knorpp
directeur