Programma voor Voortgezet Onderwijs

Hieronder staan voorbeelden van 1-daags en meerdere dagen veldwerk bij locatie de Schelphoek. Een programma wordt altijd op maat gemaakt in overleg met de docenten van de school en wordt zo afgestemd op het niveau en de leerwensen van de leerlingen.

De programma’s worden begeleid door onze biologen, leraren biologie of aardrijkskunde. Ons team is deskundig op het gebied van natuur- en milieueducatie. Soms krijgen we hulp van stagiairs van lerarenopleidingen en universiteiten.