Stichting Veldstudie Hei- en Boeicop

Stichting Veldstudie Hei- en Boeicop. Natuurkampen, accomodatieverhuur, recreatiemogelijkheden en veldwerk.

U bent hier: Home >> Schoolkampen >> Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Veldwerkprojecten

Een bezoek aan een veldstudiecentrum van de Stichting Veldstudie biedt vele mogelijkheden voor het uitvoeren van veldwerk dat goed aansluit bij de theorie. Programma's voor o.a. biologie, aardrijkskunde, scheikunde en geschiedenis zijn mogelijk, apart of vakoverstijgend. Veldwerk kan uitgevoerd worden in een dagproject maar ook plaatsvinden in het programma van een kamp van een halve of een hele midweek. De stichting voert ook combi programma´s uit in samenwerking met GeoFort.

Basisvorming

Voor de basisvorming is speciaal materiaal ontwikkeld met verschillende niveaus, dat modulair gebruikt kan worden. Er is veel ruimte voor beleving, spel en avontuur. Veldwerk kan juist in deze fase veel bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen. Door het werken in de natuur ontwikkelen de leerlingen een waarderende houding ten opzichte van de natuur en het milieu. Veldwerk bij de Stichting Veldstudie sluit goed aan bij projectmatig ervaringsleren in de onderbouw en het vmbo. Belangrijk in deze fase is de orientatie op onderzoeksvaardigheden. Wat komt er allemaal kijken bij een onderzoek? Welke stappen moet je doorlopen? Op de pagina Het nut van Veldwerk leest u meer over het waarom van Veldwerk. Bij de basisvorming zal beleven en ervaren een belangrijkere rol spelen dan het opzetten van een gedegen onderzoek.

Bovenbouw en Eindexamenprojecten

Een veldwerkproject is een ideaal instrument om te voldoen aan de eisen, die gesteld worden bij het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) en een profielwerkstuk in de bovenbouw. Voor de bovenbouw van het VO (vmbo, havo en vwo) is er in de programma's veel aandacht voor vaardigheden met veldwerktechnieken, het uitvoeren van onderzoek en met het geven van presentaties. Op de pagina Het nut van Veldwerk leest u meer over het waarom van Veldwerk. In de bovenbouw zal een onderzoekende instelling, kritische houding en begrip van de werkelijkheid steeds belangrijker worden ten opzichte van alleen beleven en ervaren.

Onderzoek opzetten en uitvoeren

Veldwerk in het VO is er zoveel mogelijk op gericht leerlingen te ondersteunen bij het zoveel mogelijk zelfstandig opzetten en uitvoeren van een onderzoek. Soms zijn in de beginfase werkbladen nodig om leerlingen op ideeën te brengen. Doel is dat leerlingen aan de hand van waarnemingen zelf tot zinvolle onderzoeksvragen komen. Na het opzetten van een onderzoek gaan de leerlingen zelfstandig gegevens verzamelen. Met behulp van eenvoudige meetinstrumenten en hulpmiddelen kan het onderzoek uitgevoerd worden. Leerlingen gaan aan de slag met naamzoekkaarten, loep, kompas, thermometer, weegschaal en chemische analysesetjes voor bodem en water. Ze doen analoge en digitale metingen en ontdekken de verbanden tussen theorie en praktijk enerzijds en de verschillende vakken anderzijds.

De resultaten worden geanalyseerd en verwerkt in een verslag dat wordt gepresenteerd aan de groep met tabellen en diagrammen. De Stichting Veldstudie levert de begeleiding, techniekbeschrijvingen, veldwerkmaterialen en komt tevens met suggesties en aanwijzingen.

Meer weten? Zin in een hele of halve werkweek met de klas of groep of gewoon een dagje eropuit? Kom vrijblijvend overleggen over de mogelijkheden voor een kennismaking met veldwerk of een examenproject.

Voortgezet onderwijs
Drie dagen veldwerk in Hei- en Boeicop, Biologie maar dan anders!

"De bus arriveert en de leerlingen stappen wat onwennig uit. Ze brengen hun spullen naar de slaapzolders, waarna de boel verkend wordt . Nadat de leerlingen wat bijgekomen zijn worden ze verwelkomt en bespreekt een medewerkster het programma voor de komende dagen. Daarna de jassen aan en naar buiten.

Een flinke wandeltocht met zijn allen waarbij een medewerkster wat vertelt over de omgeving. Ook worden de eerste stappen richting veldwerk gemaakt. Als iedereen met een frisse neus terug komt staat de lunch klaar. Met een gevulde maag luisteren de leerlingen naar het eigen onderzoek dat ze gaan uitvoeren. Daarna beginnen ze in groepjes aan het echte werk en trekken ze erop uit om het eigen onderzoek daadwerkelijk uit te gaan voeren. Leerlingen liggen op de grond plantjes te bekijken, even verderop zijn ze met een schepnet bezig waterdiertjes te vangen. Weer een andere groep maakt met een grondboor een gat en bestudeert het bodemprofiel. Iedereen is druk in de weer. Ondertussen komen sommigen al terug om hun vangsten onder een binoculair te determineren.

Na het avondeten is er een lezing over de geschiedenis van het gebied. Daarna kunnen de leerlingen hun eigen tijd invullen. Sommigen pakken een boek, anderen kijken naar een meegebrachte videofilm en een groepje zit op de bank te kletsen.

De volgende dag begint voor enkele leerlingen het ontbijt vroeg. toch druppelt iedereen langzaam maar zeker binnen. Na het ontbijt gaan de groepjes verder met hun onderzoek. Sommigen gaan terug naar het onderzoeksgebied, anderen blijven in het veldstudiecentrum. Na hard werken beginnen enkele leerlingen aan het verslag en de voorbereiding van de presentatie. De volgende ochtend is het zover en luistert iedereen geïnteresseerd naar elkaar en worden er vragen gesteld. Na de presentaties moet alles schoongemaakt worden. Maar vele handen maken licht werk en na een uurtje is iedereen klaar en staat de bus te wachten. De leerlingen nemen vrolijk afscheid als ze weer teruggaan naar huis".


Top