Stichting Veldstudie Hei- en Boeicop

Stichting Veldstudie Hei- en Boeicop. Natuurkampen, accomodatieverhuur, recreatiemogelijkheden en veldwerk.

U bent hier: Home >> Accommodaties >> Centrum De Schelphoek >> Meer informatie over Schouwen

Meer informatie over Schouwen

Als noordelijkste schiereiland is Schouwen ‘de kroon op Zeeland'. Schuif aan bij een zeebanket uit de Oosterschelde. Flaneer door gezellige badplaatsen als Renesse en Haamstede. Of wandel door het grootste bos van Zeeland, in natuurgebied ‘De Kop van Schouwen'. Zo uitgestrekt dat je elkaar nooit voor de voeten loopt. Onder prachtige wolkenluchten, in steeds ander licht. Op weg naar de stilte van Schouwen. Het noordelijkste deel van Zeeland draagt als geen ander de littekens van de watersnoodramp van 1953. In de strijd tegen de elementen heeft de natuur sindsdien veel aan de mens moeten prijsgeven. Maar het tij is gekeerd op Schouwen. Staatsbosbeheer werkt actief aan 'nieuwe natuur'. Het landschap in zijn tweede leven. Schouwen is weer een lappendeken aan natuurgebieden. De informatie is afkomstig van de website: http://www.natuurkaart.nl

Westerschouwen en Meeuwenduinen

Boswachterij Westerschouwen is het grootste bos van Zeeland. Waar je overal de branding hoort. Met wilde kamperfoelie, die zo heerlijk ruikt na een regenbui. De boswachterij is onderdeel van het natuurmonument de ‘Kop van Schouwen' en is een van de mooiste gebieden van Staatsbosbeheer. Een heuvelachtig duinlandschap. Met zandverstuivingen, valleien en duinweiden. Vogelrijke bosranden en struweel. Overal ritselt leven dat je vanaf de vele gemarkeerde wandelroutes of vanuit de schuilhut of uitkijktoren kunt bespieden. In de Excursieschuur is een permanente expositie over het werk van Staatsbosbeheer. De boswachterij Westerschouwen is grotendeels vrij toegankelijk, maar de Meeuwenduinen is alleen buiten het broedseizoen (15juli-15 maart) via de gemarkeerde routes te betreden.

Schelphoek

Dit krekengebied aan de kust van de Oosterschelde ontstond uit een van de grootste dijkdoorbraken tijdens de watersnoodramp. Nadat het gevecht met het kolkende water was gewonnen, is een ringdijk aangelegd. Staatsbosbeheer plantte bos bij het plaatsje Serooskerke.
De rijpe grond is nu weelderig begroeid met opgaand hout en hondsroos. Je kunt hier prachtig wandelen op de grens van land en water. Langs de zeedijk vol olijfwilgen. Voor de liefhebber van de lange afstand is er het Deltapad. Voor de jeugd de zoek-je-weg-wandeling. Als ze niet liever willen zwemmen in de kreek. Of ravotten op de ruime oeverstroken. Door de overgang van zout naar zoet is Schephoek rijk aan bijzondere planten, waaronder vele soorten orchideeën. Er nestelen hier maarliefst zestig soorten broedvogels.

Prunje

Het domein van zoutmoerasplanten als zilte rus en zeebries. Door zeventiende-eeuwse schrijvers al geroemd als vogelparadijs. Na het weggraven van veen restte hier een waterrijke wildernis. Een binnendijks moeras. Maar watermolens maalden Prunje droog. Boeren brachten het in cultuur. Het leefgebied van de vogels verdween. Natuurbeschermers ontwikkelden aan de zuidkust van Schouwen het 'plan Tureluur'. Het uitgestrekte zout/brakke kleimoeras is weer teruggeven aan de Prunjepolder. Omdat het zoutgehalte en de vochtigheid plaatselijk erg variëren, is er een enorme verscheidenheid aan vegetatie. Het wemelt er weer van het waterwild en de weidevogels. De liefhebber kan zijn lol op. Een laarzenpad, vogelkijkhutten en langs de Delingsdijk zelfs een 'vogelboulevard'.

 

 


Top