Stichting Veldstudie Hei- en Boeicop

Stichting Veldstudie Hei- en Boeicop. Natuurkampen, accomodatieverhuur, recreatiemogelijkheden en veldwerk.

U bent hier: Home >> Veldwerk >> Nut van veldwerk

Nut van veldwerk

Onderzoekende instelling

Bij de Stichting Veldstudie gaan de leerlingen aan de hand van natuurbeheerswerkzaamheden en een eenvoudig onderzoek aan de slag. Door kijken, beleven en zelf onderzoek doen roept de omgeving vragen op bij de leerlingen: ze ontwikkelen als het ware een onderzoekende instelling. Deze werkvorm vergroot de motivatie van leerlingen. Een actieve houding van het kind staat centraal bij de projecten: veldwerk is doen! Veldwerk biedt de mogelijkheid om natuur- en milieu-educatie vorm te geven, het onderwijs kwalitatief meer inhoud te geven en aantrekkelijker te maken.

Kritische houding

Veldwerk is een werkvorm van waaruit leerlingen de natuur verkennen en er plezier aan beleven. Met behulp van eenvoudig onderzoek en lesbrieven kan de omgeving vragen bij de leerlingen oproepen, waardoor een kritische houding wordt gestimuleerd. Door het werken in de natuur ontwikkelen de leerlingen een waarderende houding ten opzichte van de natuur en het milieu. Door veldwerk kunnen de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven die ze nodig hebben om op de juiste wijze met hun omgeving, de levende en niet-levende natuur, om te gaan.

Beleven en ervaren

Veldwerk kan een grote rol spelen bij de ontwikkeling van leerlingen. Naast kennis is bij veldwerk, zoals de Stichting Veldstudie het invult voor leerlingen, vooral de beleving belangrijk. leerlingen leren het beste als ze kunnen uitgaan van de werkelijkheid. Door veldwerk worden leerlingen wegwijs gemaakt in de wereld van mensen, planten, dieren en dingen. Deze onderdelen worden bestudeerd in hun natuurlijke omgeving, compleet met geur, kleur, geluid en relaties met andere organismen.

De Werkelijkheid begrijpen

Naast de beleving spelen bewustwording, vaardigheden, het zelfstandig en in groepjes werken, het zien van milieu-invloeden en de weergave van wat de leerlingen geleerd en beleefd hebben een belangrijke rol. Door het uitvoeren van veldwerk krijgen ze een ruimer beeld van hun omgeving buiten het klaslokaal. Leerlingen leren door veldwerk de werkelijkheid beter begrijpen, waardoor de betrokkenheid bij en de waardering voor de natuur en het landschap groter worden.

Meer weten? Zin in een hele of halve werkweek met de klas of groep of gewoon een dagje eropuit? Kom vrijblijvend overleggen over de mogelijkheden voor een natuurproject BO of een examenproject VO.Contact


Top