De Oeverlanden – Amsterdam

Dit centrum ligt ten zuidwesten van Amsterdam in natuurgebied de Oeverlanden aan de Nieuwe Meer. Het nieuwe gebouw (2006) is milieuvriendelijk en energiezuinig. Het gebouw maakt via een ondergronds buizenstelsel gebruik van aardwarmte en voor de benodigde elektriciteit zijn zonnepanelen op het dak geplaatst. In het leslokaal worden inleidingen gegeven en veldmateriaal bestudeerd. De Oeverlanden is een gebied met een wild en ongerept karakter van moerasbossen, rietlandjes, struikgewas en zandplekken. Dit nieuwe centrum verenigt een aantal belangrijke functies. Lessen aan scholieren blijven de belangrijkste functie en zullen worden uitgebreid. Maar het NME-centrum is ook een bezoekerscentrum; bezoekers kunnen in het NME-centrum terecht voor alle beschikbare informatie over dit unieke natuurgebied in stadsdeel Slotervaart.
De organisatie en uitvoering van de programma’s wordt verzorgd door medewerkers van de Stichting Veldstudie. De inhoud van het programma wordt in samenspraak met leraren of leiding vastgesteld en afgestemd op de betrokken deelnemers. Er is een veelheid aan activiteiten binnen het natuurprogramma mogelijk, zoals onderzoek naar waterdiertjes, insecten en planten, maar ook broodje bakken boven het kampvuur, hutten bouwen van wilgentenen, enz..

Adres

Veldstudiecentrum De Oeverlanden
Riekerweg 32
Amsterdam

  • telefoon: 06-14689269 (Paul Kamsteeg)
  • email: info@natuurkampen.nl

Parkeren

Bij het NME-centrum is geen parkeermogelijkheid! De dichtstbijzijnde mogelijkheden zijn de parkeerplaats tegenover hotel Mercure aan de Oude Haagse Weg of de parkeerplaats van Ons Buiten aan de Riekerweg.