Natuureducatie

Stichting Veldstudie verzorgt al meer dan 30 jaar schoolreizen en excursies voor basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs en universiteit.

De programma’s worden op maat gemaakt. De programma’s sluiten aan bij de leerdoelen van biologie en aardrijkskunde en zijn geschikt voor een profielwerkstuk of een praktische opdracht. De leerlingen verzamelen zelfstandig gegevens in het veld. Hierbij doen ze analoge en digitale metingen en leren verbanden zien tussen theorie en de werkelijkheid buiten. Een programma voor tweetalig onderwijs behoort ook tot de mogelijkheden.

  • vakinhoudelijke kennis aardrijkskunde en biologie

  • gebruik van veel veldwerkmaterialen

  • docenten krijgen ondersteuning bij veldwerk

  • eigen accommodaties

  • geschikt voor PTA

  • met de leerlingen naar buiten

  • onderzoekend leren

  • leuk uitje (natuur, ontspanning, sfeer, kampvuur)

  • teambuilding met collega’s

  • CJP Cultuurkaart acceptant

Accommodaties

Natuurkampen begeleidt natuuronderwijs en veldwerk. U bent welkom op één van de accommodaties in Zeeland, Vijfheerenlanden of Amsterdam.

Alle locaties zijn voorzien van een uitgebreid assortiment aan veldwerkmaterialen en determinatieboeken. Daarnaast maken we gebruik van andere accommodaties in Nederland en ook in het buitenland.

Bekijk de accomodaties >

Nieuws & Weetjes